za-nas

Последните ни обекти

Изграждане на високоефективно парково и алейно осветление с използване на ВЕИ, кв. "Железник" гр. Стара Загора.

 

Добре дошли на сайта на Елми ООД

 

“Елми” ООД е регистрирана на 29 септември 1997 година с решение на Старозагорски Окръжен Съд. Фирмата се представлява и управлява от инж. Антон Тончев и Димо Димов.

Фирмата извършва изграждане, ремонт и контрол на електрически уредби и мрежи, изграждане на ветроенергийни и и соларни паркове, инфраструктурно строителство и благоустрояване, търговия с широка гама електроматериали.

Днес във фирмата работят над 90 високо квалифицирани специалисти. Разполагаме с инженерен състав с богат професионален опит в различните области на дейността на фирмата. Базата в гр. Стара Загора е разположена на 37 дка.

Натрупаните през годините знания и опит, наличието на богат автопарк и механизация, както и отличните отзиви от нашите клиенти, допринесоха за налагането на фирмата като търсен партньор .
„Елми” ООД е акредитирана съгласно БДС EN ISO / IEC 17020: 2005 от ИА „Българска служба за акредитация”, като орган за контрол от вида С – контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V със сертификат № 116 ОКС/ 07.10.2003 г.

Дружеството е одобрено от Lloyd’s Register Quality Assurance Limited в съответствие със стандартите за Системи за управление на качеството: BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 със сертификат № SOF0368250 с валидност до 23 февруари 2017 г. за изграждане, ремонт и поддръжка на електрически уредби и мрежи, електроенергийни подземни и надземни съоръжения до и над 20kV; контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V; търговия с електрически материали, и от CSB Ltd по стандарти ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

„Елми” ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителите в България за изпълнение на строежи от първа категория - първа, втора, трета, четвърта и пета група.
Цели:

  • Увеличаване на пазарният дял на дружеството и разширяване на видовете дейности.
  • Повишаване конкурентноспособността и ефективността на дружеството.
  • Лоялност и коректност към нашите клиенти и партньори.

 

Политика за управление на качеството

Политика по здравословни и безопасни условия на труд

Политика по околната среда